Schlagwörter » Staatsrecht

De eerste termijn van de PVV-fractie in het Kamerdebat over de haatimam van gisteravond en voer voor staatsrechtspecialisten @tweedekamer #levendstaatsrecht #staatsrechtinontwikkeling (dl3) #ahmedaboutaleb @rotterdam

De voorzitter:
Aan de orde is het dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft. Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom. 974 weitere Wörter

Politiek

Een heel nuttige herinnering van staatsrechtelijke beginselen door Erik Jurgens @volkskrant #godsdienstvrijheid #kledingvoorschriften

Religieuze gedragsvoorschriften verplichten de samenleving niet (Eric Jurgens, Opinie & Debat/de Volkskrant, 1 juni)

Nikab en hoofddoek

De rechter heeft gelijk: aan religieuze klederdracht mogen best beperkingen worden gesteld… 805 weitere Wörter

Staatsrecht