Schlagwörter » Semiotik

PORTEFØLJE OPGAVE 1

Indledning

I vores første porteføljeopgave har vi arbejdet med storskærmen, der findes over indgangspartiet til Café Stiften på Banegårdspladsen. Med udgangspunkt i etnografisk inspirerede feltstudier på pladsen, vil vi i denne opgave have fokus på at analysere, fortolke samt reflektere over brugen af skærmen ved Banegårdspladsen, og hvilken medbetydninger og relation den har for vores genstand: cykellygten.    noch 2.763 Wörter
Arnheim

Analyse af skat.dk

Der er Closure fordi det ligner at ”kasserne” fortsætter ud i det uendelige, men de fremstår stadig som kasser.
Der er samtidig proximity de forskellige knapper og valgmuligheder sidder tæt sammen, og man kan derfor se at de er én enhed. noch 267 Wörter
Brugsdesign

Semiotik i OS-tider

Det här med semiotik; symbol, denotation, konnotation, myter, metonymi… Det blir lätt ett rabblande av termer och begrepp, som ingen har nytta eller glädje av. För att få verklighetsanknytning kommer här ett exempel på hur dessa begrepp kan användas, med kopplingar till någonting som tar upp mångas lediga tid just nu. noch 405 Wörter

Kommunikationsteorier - två sätt att se på kommunikation

För att kunna sätta kommunikation via sociala medier i relation till kommunikationsforskningen krävs inblick i de traditionella kommunikationsteorierna. I John Fiskes bok “Kommunikationsteorier – en introduktion… noch 534 Wörter

Analisis Makna Tanda pada Iklan Layanan Masyarakat

Iklan layanan kesehatan masyarakat yang dianalisis ini diproduksi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia. BNN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. noch 857 Wörter

Linguistik

De Saussure mit PEP - Ergebnisse

Vor einigen Tagen habe ich hier meine Aufgabenstellungen zu unserem schulischen propädeutischen Projekt “PEP 10” präsentiert (siehe in diesem Post). Inzwischen hat die Arbeitswoche stattgefunden, die Schülergruppen haben ihre Aufgaben bearbeitet, und wir haben die Ergebnisse gesichtet, besprochen und benotet. noch 432 Wörter

Language / Sprache