En kort analyse af filmen lille note til dig, som filmisk adaption af et uddrag af Christina Hagens digtsamling White Girl (2012), med fokus på medietypernes modale karakteristika ud fra Lars Elleströms modalitetsterminologi. 942 weitere Wörter