Schlagwörter » Semiotik

Teori Semiotik

 Sistem Tanda (Semiotik)

Semiotik (semiotic) adalah teori tentang pemberian ‘tanda’. Secara garis besar semiotik digolongkan menjadi tiga konsep dasar, yaitu semiotik pragmatik (semiotic pragmatic), semiotik sintatik (semiotic syntactic), dan semiotik semantik (semiotic semantic) (Wikipedia,2007). noch 2.130 Wörter

Tugas

Semiotik

  1. Pengertian Semiotik
    Semiotik (semiotics) berasal dari bahasa Yunani “semeion” yang berarti tanda atau sign. Tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif, mampu menggantikan suatu yang lain (stand for something else) yang dapat dipikirkan atau dibayangkan (Broadbent, 1980).
  2. noch 3.862 Wörter
Tugas

PORTEFØLJE OPGAVE 1

Indledning

I vores første porteføljeopgave har vi arbejdet med storskærmen, der findes over indgangspartiet til Café Stiften på Banegårdspladsen. Med udgangspunkt i etnografisk inspirerede feltstudier på pladsen, vil vi i denne opgave have fokus på at analysere, fortolke samt reflektere over brugen af skærmen ved Banegårdspladsen, og hvilken medbetydninger og relation den har for vores genstand: cykellygten.    noch 2.763 Wörter
Arnheim

Analyse af skat.dk

Der er Closure fordi det ligner at ”kasserne” fortsætter ud i det uendelige, men de fremstår stadig som kasser.
Der er samtidig proximity de forskellige knapper og valgmuligheder sidder tæt sammen, og man kan derfor se at de er én enhed. noch 267 Wörter
Brugsdesign