Schlagwörter » Reflektion

Läsprojekt Klubben 

I 4:an hade vi ett läsprojekt med böckerna ut serien Klubben. Barna uppskattade dem riktigt mycket och ville egentligen vi skulle ha fortsatt direkt med en ny bok. 148 weitere Wörter

Reflektion

Förmågor

För något år sedan på vår skola så bestämdes det att vi skulle utveckla lektionsstrukturen och synliggöra målet med lektionen för eleverna. Vi fick av vår dåvarande speciallärare tre skyltar. 294 weitere Wörter

Reflektion

Reflektion 11/8

Idag påbörjades ett projekt som jag fått förmånen att delta i. Vidare sedan i min roll som arbetslagsledare så ska jag vara en arm ut till mitt arbetslag och förmedla den kunskap jag får. 273 weitere Wörter

Reflektion

LYKKELIGE KLOSTER - Det begyndte med en bog 1. del

Og jeg opdagede der lå en nøgle derinde som ingen tilsyneladende brugte jeg tog den tøvende til mig og det viste sig at den passede perfekt i min hånd og at jeg vidste hvad jeg skulle gøre med den … 774 weitere Wörter
Essay

Har Sveriges kapacitet ökat medan det varit ‘andningspaus’ och ‘tid för ordning och reda’ i flyktingmottagandet?

Det gått ett halvår sedan Sverige genom en rad åtgärder radikalt minskade möjligheterna för människor på flykt att ta sig hit. Argumenten bakom de hårda åtgärderna var att skapa en… 486 weitere Wörter

Thank-you for the Liebster Award!

Dear friends, when I started Light Stories in January 2015 I had no concept for how to go about putting content on the blog. I just wanted to post my work as regularly as I can and thereby create a narrative of my creative journey. 1.057 weitere Wörter

Nachdenken/ Thoughts

Hänvisa tillbaka till tidigare stegvisa introduktioner

Som nämns i §5 (Använd stegvis introduktion transparent och öppet), så är öppet redovisade stegvisa introduktioner av ett gradvis mer komplext och avancerat fenomen nyttigt för såväl studenter som läraren i det att det underlättar att tänka igenom såväl ordning som terminologi (benämningar av fenomenet) samt skapar förväntningar av att “det kommer mera”. 365 weitere Wörter

Pedagogik