Schlagwörter » Reflektion

Följ ♥ hjärtat's väg 

Att cykla i mörker skapar en annan känsla och andra formationer av omgivningen än cykling i dagsljus. Mörkret dämpar kontrasterna vilka blir tydligare i slutet av skogen när jag närmar mig bebyggda trakter. 470 weitere Wörter

Reflektion

Reflektion kring att minska osäkerhet

Att reagera på vad som händer i sin omvärld och omvandla det vi uppfattar och föreställer oss till något form av framgångsrikt agerande tycks vara en evig fråga för alla typer av organiserade verksamheten. 427 weitere Wörter

Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap

Vägen till det inre 

Vägarna ger oss en möjlighet till att förflytta oss fysiskt och i många fall är det en lättare resa att göra än den inre resan. Det beror på att den yttre resan är konkret och påtaglig vilket gör det lättare att sätta upp tider för när jag ska ta en paus för att sträcka på mig eller köpa något att äta alternativt äta något som jag har tagit med mig hemifrån. 649 weitere Wörter

Reflektion

Skuldens otaktade känsla 

En strof som har bubblat upp då och då den sista tiden är från George Michael’s låt „Careless whisper“ från -84. Strofen som jag har skapat funderingar är „Guilty feets have got no rythm“. 804 weitere Wörter

Reflektion

Golem 

För några år sedan när vi var i Prag, träffade vi på berättelsen om Golem. Eftersom mitt minne avtar lite med åren, så har jag kopierat stora delar av texten från Ny Teknik på nätet. 1.225 weitere Wörter

Reflektion