Schlagwörter » Reflektion

LYKKELIGE KLOSTER - Det begyndte med en bog 1. del

Og jeg opdagede at der lå en nøgle derinde som ingen tilsyneladende brugte jeg tog den tøvende til mig og det viste sig at den passede perfekt i min hånd og at jeg vidste hvad jeg skulle gøre med den … noch 780 Wörter
Essay

Har Sveriges kapacitet ökat medan det varit ‘andningspaus’ och ‘tid för ordning och reda’ i flyktingmottagandet?

Det gått ett halvår sedan Sverige genom en rad åtgärder radikalt minskade möjligheterna för människor på flykt att ta sig hit. Argumenten bakom de hårda åtgärderna var att skapa en… noch 486 Wörter

Thank-you for the Liebster Award!

Dear friends, when I started Light Stories in January 2015 I had no concept for how to go about putting content on the blog. I just wanted to post my work as regularly as I can and thereby create a narrative of my creative journey. noch 1.057 Wörter

Nachdenken/ Thoughts

Hänvisa tillbaka till tidigare stegvisa introduktioner

Som nämns i §5 (Använd stegvis introduktion transparent och öppet), så är öppet redovisade stegvisa introduktioner av ett gradvis mer komplext och avancerat fenomen nyttigt för såväl studenter som läraren i det att det underlättar att tänka igenom såväl ordning som terminologi (benämningar av fenomenet) samt skapar förväntningar av att “det kommer mera”. noch 365 Wörter

Pedagogik

Trying out shapes part II

Glädje när examensarbetet tar form Slutspurten var intensiv med att få klart examensarbetet. Här är en lite suddig bild från när jag testar axelpartiets form. Min process har varit öppen där jag låtit materialet få styra formgivningen. noch 186 Wörter

Okategoriserade

Trying out shapes part I

Bilder på hur kragen har ändrats i processen med mitt examensarbete. Först kom formen av en huva fram. Huvan döljer bäraren. Inte det jag sökte. Men huvformen var en intressant form i sig själv. noch 177 Wörter

Okategoriserade