Schlagwörter » Didaktik

Blogginlägg 1/sekvensplan

Jag ska i den här texten presentera en sekvensplan för vårt följande tema i ämnet modersmål och litteratur. Alla elever i årkurs 5 i skolan kommer jobba med temat fantasy under 14 lektioner. 1.212 weitere Wörter

Klasslärarstuderandes Inlägg

BLOGGINLÄGG 1 - UNDERVISNINGSHELHET

Undervisningshelhet i modersmål och litteratur, åk 5

Under terminens lopp d.v.s. 14 lektioner, kommer vi att bekanta oss med temat fantasy litteratur. Vi kommer att arbeta mångsidigt så att elevens kommunikation och samarbetsförmåga, skriftliga färdigheter samt läsande och läsförståelse stärks. 885 weitere Wörter

Klasslärarstuderandes Inlägg

Nyt bidrag til bog om Pædagogik og lærerfaglighed

Så kom der et nyt bidrag til en bog fra min hånd. Denne gang om de udfordringer og potentialer digitalisering og teknologier bringer med sig, når det handler om læring og undervisning.   44 weitere Wörter

Didaktik

En Mutlu Ülkeler Hakkında Bilgi

Dünya da en huzurlu ülkeler sıralamasında son yapılan araştırmalar sonucu Danimarka’nın en mutlu ülke olduğu açıklandı. Son büyük araştırma toplam da 158 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Buna göre Türkiye bu liste de 77. 182 weitere Wörter

Bilgilendirici

En Mutlu Ülkeler Hakkında Bilgi

Dünya da en huzurlu ülkeler sıralamasında son yapılan araştırmalar sonucu Danimarka’nın en mutlu ülke olduğu açıklandı. Son büyük araştırma toplam da 158 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Buna göre Türkiye bu liste de 77. 182 weitere Wörter

Bilgilendirici

Experiment Open Badges

Last week I gave a keynote on Open Badges at the #JFMH2016 at TU Darmstadt. The title of my keynote was:

Experiment “Open Badges” – potentials and challenges of digital verification of competences in higher education. 297 weitere Wörter

Hvorfor læser vi litteratur?

I skolen – både folkeskolen og gymnasiet – lærer eleverne at læse litteratur som en søgen efter „en stor forløsende fortolkning“. Løsningsorienteret, kunne man kalde det. 558 weitere Wörter

Sprogliv