Schlagwörter » Didaktik

Blogginlägg 1

Åbo Akademi

En av de första sakerna som ett barn hamnar i blåsväder över är att det ritar på väggarna. Jag minns själv vilken lycka det var att få måla på dusch väggarna med fingerfärg hur mycket jag ville innan man skulle duscha. 862 weitere Wörter

Inlägg 2: Didaktiska modellen

I min didaktiska modell har jag valt en växt som modell. Precis som människan, är varje växt unik och trots att man kan ha likande drag som någon annan så finns det ingen växt som är exakt en kopia av den andra. 1.233 weitere Wörter

Klasslärarstuderandes Inlägg

Tankar om didaktik

————————————————————————

Allmän inledande beskrivning av tanken bakom modellen
Denna didaktiska modell är en variant på den didaktiska triangeln, i vilken de tre grundpelarna utgörs av innehåll, elev och lärare. 1.363 weitere Wörter

Klasslärarstuderandes Inlägg

BLOGGINLÄGG 2 - DIDAKTISK MODELL

En didaktisk modell försöker förklara vad som är centralt i undervisning och vad man behöver ta i beaktande då man planerar sin undervisningshelhet. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 1.298 weitere Wörter

Klasslärarstuderandes Inlägg

Blogginlägg 1/sekvensplan

Jag ska i den här texten presentera en sekvensplan för vårt följande tema i ämnet modersmål och litteratur. Alla elever i årkurs 5 i skolan kommer jobba med temat fantasy under 14 lektioner. 1.212 weitere Wörter

Klasslärarstuderandes Inlägg

BLOGGINLÄGG 1 - UNDERVISNINGSHELHET

Undervisningshelhet i modersmål och litteratur, åk 5

Under terminens lopp d.v.s. 14 lektioner, kommer vi att bekanta oss med temat fantasy litteratur. Vi kommer att arbeta mångsidigt så att elevens kommunikation och samarbetsförmåga, skriftliga färdigheter samt läsande och läsförståelse stärks. 885 weitere Wörter

Klasslärarstuderandes Inlägg

Nyt bidrag til bog om Pædagogik og lærerfaglighed

Så kom der et nyt bidrag til en bog fra min hånd. Denne gang om de udfordringer og potentialer digitalisering og teknologier bringer med sig, når det handler om læring og undervisning.   44 weitere Wörter

Didaktik