Schlagwörter » Didaktik

Världens labyrint och hjärtats paradis?

Världens labyrint och hjärtats paradis?

Bakgrund
Det tog Jan Amos Comenius (1592-1670) 40 år att sammanställa sitt gigantiska verk Pansofien. Ett encyklopediskt arbete som systematiserade allt vetande människan ditintills frambragt av diverse läroriktningar och religioner. 888 weitere Wörter

Comenius

Experiment Open Badges

Last week I gave a keynote on Open Badges at the #JFMH2016 at TU Darmstadt. The title of my keynote was:

Experiment “Open Badges” – potentials and challenges of digital verification of competences in higher education. 297 weitere Wörter

Hvorfor læser vi litteratur?

I skolen – både folkeskolen og gymnasiet – lærer eleverne at læse litteratur som en søgen efter „en stor forløsende fortolkning“. Løsningsorienteret, kunne man kalde det. 558 weitere Wörter

Sprogliv