Schlagwörter » Didaktik

Hvorfor læser vi litteratur?

I skolen – både folkeskolen og gymnasiet – lærer eleverne at læse litteratur som en søgen efter „en stor forløsende fortolkning“. Løsningsorienteret, kunne man kalde det. noch 558 Wörter

Sprogliv

Finns alla svar i Finland?

Den svenska skolan drabbas av ständig förintande kritik, som ibland närapå får symbolisera hela vårt samhällsbygges stadiga förfall. Ack ja. Vem har rätt och vem har fel? noch 474 Wörter

Aktuell Reflektion