2% parama

Kiekvienas dirbantis ir mokantis mokesčius žmogus kasmet gali paskirti 2 proc. nuo savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ne pelno organizacijai. Jeigu nepasinaudojate šia galimybe, jūsų sumokėti pinigai atitenka valstybei ir panaudojami jos nuožiūra.

Krepšinio akademijos „Snaiperis“  bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems, skyrusiems akademijai paramą ankstesniais metais. Kviečiame krepšininkų šeimos narius, giminaičius, klubo narius ir visus, neabejingus KA „Snaiperis“ veiklai, pasinaudoti proga ir 2014 metais vėl paremti asociaciją.

Kas yra 2% nuo pajamų mokesčio parama?

Lietuvos piliečiai paramai kasmet gali skirti 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Mokesčių mokėtojui neapsisprendus, kam skirti savuosius 2 proc., jie patenka į valstybės biudžetą. T.y. ši parama remiančiam žmogui papildomai nekainuoja nieko. Tiesiog Valstybė iš jau sumokėto pajamų mokesčio leidžia 2% nukreipti savo nuožiūra. Parama gali būti skirta tik paramos gavėjo statusą turinčiai organizacijai. KA „Snaiperis“ yra paramos gavėjas.

Už kurį laikotarpį pildomas paramos blankas?

Už 2014 metų sumokėtą pajamų mokestį paramą bus galima skirti iki 2015 m. gegužės 1 d. Siekiant išvengti nesusipratimų, nepalikdami darbų „paskutinei dienai“, į Jus kreipiamės jau dabar.

Kodėl verta šią paramą skirti krepšinio akademijai “Snaiperis”?

Lėšos, gautos iš 2% paramos, sudaro didžiąją dalį KA „Snaiperis“ biudžeto. Turėdama didesnį biudžetą, akademija galės pagerinti ugdytinių sportavimo sąlygas, organizuoti renginius. Nes lėšos naudojamos būtent šioms reikmėms. „Snaiperis“visą darbą atlieka savanoriškai, nėra finansuojamas valstybės. Tad kiekvieno gyventojo skiriama 2% nuo pajamų mokesčio parama KA “Snaiperis” yra išties svarbi.

Kur bus naudojama gauta parama? Ką ji pakeis?

Gauta parama naudojama ugdytinių sportinio inventoriaus įsigyjimui, renginių organizavimui, išvykoms į varžybas, aikštės paruošimui, turnyrų prizams, atributikai, kitoms krepšinoi reikmėms.

KAIP SKIRTI SAVO 2 PROC. GPM?

Norėdami skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio krepšinio akademijai „Snaiperis“, užpildykite prašymo formą:

deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2 % formą FR0512_v2 (versija 02) internetu:

1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę. Arba eikite deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx ir tada pasirinkite savo banką.

2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Reikalingi duomenys – Paramos gavėjo identifikacijos nr. (įmonės kodas): 302669427.

Kaip pildyti prašymo formą?

Prašymą pildykite tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.). Formą pildykite atitinkamuose laukeliuose įrašydami šiuos duomenis: 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas 2 laukelyje – Jūsų telefonas (kodas ir numeris) 3V laukelyje – Jūsų vardas 3P laukelyje – Jūsų pavardė 4 laukelyje – Jūsų adresas (miestas, gatvė, namo – buto numeris). Čia nurodykite savo gyvenamąją vietą. Taškai, kableliai turi būti rašomi atskiruose langeliuose, o ne tam pačiame langelyje su skaičiumi. 5 laukelyje – mokestinis laikotarpis – 2014 6S laukelį pažymėkite „X“ ženklu E1 laukelyje – paramos gavėjo tipas – 2 E2 laukelyje – paramos gavėjo kodas – 302669427 E4 laukelyje – prašomas pervesti mokesčio dalies dydis – 2,00 E5 laukelyje pasirinkite mokestinį laikotarpį iki kurio skiriate paramą VŠĮ „Krepšinio akademijai snaiperis“. Jei paramą skiriate už 2014 metus sumokėtą mokestį, tuomet nežymėkite nieko. Jei norite, jog ir kitais metais jūsų sumokėti 2 proc. padėtų mums vykdyti veiklą, pasirinkite mokestinį laikotarpį iki 2015 metų ir t.t., bet ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui (tai yra iki 2018 m.). Užpildžius šį laukelį sekančiais metais pildyti prašymo nebereikės – VMI pagal tokį prašymą paramą pervedinės už laikotarpius iki tų metų, kurie bus nurodyti prašyme. Žinokite, jog savo pasirinkimą galėsite pakeisti arba apskritai atšaukti. Prašymo apačioje nepamirškite pasirašyti ir įrašyti savo vardą ir pavardę (didžiosiomis raidėmis). Jei pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą Jūs privalote deklaruoti pajamas, kartu su užpildyta forma reiktų pateikti ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

DĖKOJAME JUMS, KAD SKIRIATE LAIKO IR REMIATE KREPŠINIO AKADEMIJĄ „SNAIPERIS“!