(Beograd, 1991)

Da ima priča bez kraja, to ste znali. Ali da ima i priča bez početka, u to će vas potpuno ubediti Mrvica. Jer, Mrvica se zaista ne seća trenutka kada je prvi put sedela pred ekranom televizora-lampaša, kao što pauk na ekranu sedi, nepomičan, i gledala tu igru, kojoj još nije znala ni imena. noch 3.101 Wörter